Επικοινωνία

ERMIS Berlin

ERMIS Berlin
c/o LSVD
Willmanndamm 8
10827 Berlin
U-Kleistpark

Τηλέφωνο: 030-49907086, 0177-6027611 (Haralambos)
E-Mail:

 

 

 

 

 

 

 

ERMIS Frankfurt

Τηλέφωνο: 069-48002992, 0171-2867549 (Takis)
E-Mail:

ERMIS Cologne

ERMIS Cologne
c/o LSVD
Pipinstr. 7
50667 Köln

LSVD Beratungsstelle für LGBT MigrantInnen
Τηλέφωνο: 0221-2534854 - Τετάρτη 5-8 μ.μ., Πέμπτη 5-7 μ.μ.
E-Mail:

ERMIS Munich

ERMIS Munich
c/o Sub
Müllerstr. 43
80469 München

E-Mail:

ERMIS Stuttgart

ERMIS Stuttgart
c/o LSVD Baden-Württemberg
Postfach 13 10 36
70068 Stuttgart

Τηλέφωνο: 0172-2448025 (Pantelis)
E-Mail:

ERMIS Athens

Τηλέφωνο: 0030-6942490506 (Kyriakos)
E-Mail: